Het liefdesverhaal van Raffaello en Margherita

Raffaello was een gerespecteerd schilder in de 15de eeuw. Hij stond niet bekend als één van de meest inventieve schilders maar wel één die snel nieuwe technieken kon aanleren en die de schilderkunst volmaakte. Raffaello excelleerde onder andere in het maken van portretten. Echter moet niet voorbij gegaan worden aan ander werk van Raffaello, want zeer bekend zijn ook vier kamers in Vaticaanstad en villa Farnesina. Wie in Rome komt zou eigenlijk altijd villa Farnesina moeten bezoeken. Deze villa behoorde tot een rijke familie en Raffaello had tot de opdracht gekregen om het huis te ‘versieren’ met fresco’s. Villa Farnesina is, voor mij, een van de mooiste plekken van Rome. En rondom de villa en Raffaello hangt een liefdesverhaal wat de villa alleen maar mooier maakt en je op slag verliefd laat worden.

IMG_3547Gedurende het werk aan villa Farnesina leerde Raffaello de bakkersdochter Margherita kennen. Een meisje van een lagere komaf zou eigenlijk geen partij horen te zijn voor een bekend schilder. En juist om deze reden is de relatie tussen hen twee nooit hardop uitgesproken. Echter bleek wel dat Raffaello zo in beslag genomen werd door de liefde voor Margherita dat het werk in de villa langer duurde dan gepland. Om het werk te versnellen en om de fresco’s een lofzang te laten zijn aan de liefde, feest en vrolijkheid (Raffaello schilderde per slot van rekening de bruiloft van Cupido & Psyche) werd besloten om Margherita de villa in te smokkelen op de dagen dat Raffaello aldaar aan het werk was. Ook op de dagen dat Raffaello in Vaticaanstad aan het werk was, was Margherita bij hem.

In de geschiedenisboeken valt te lezen dat de liefde tussen Raffaello en Margherita enkel bij een klein gezelschap bekend was, dit dus vanwege het verschil in rang en komaf. Dit heeft Raffaello er echter niet van weerhouden om een portret te schilderen van zijn grote liefde; La Fornarina. En het is juist dit schilderij geweest die de liefde tussen hen bekend heeft gemaakt. Onder een aantal verflagen is te zien dat Margherita een trouwring draagt inclusief een armband met de naam van Raffaello erin gegraveerd. Ook zouden er maretakken te zien zijn geweest.

Hoe het ook zij, de liefde voor Margherita heeft Raffaello naar grote hoogte doen stijgen. Zijn werk in Villa Farnesina en in Vaticaanstad zijn ware schoonheden. In Villa Farnesina is onder andere de nimf Galatea te zien. Zij vaart op de oceaan op een schelp, die wordt voorgetrokken door twee dolfijnen. Maar het mooiste werk is wel het huwelijk van Cupido (Eros) en Psyche. En waar liefdesverhaal die geheel op zichzelf staat.

IMG_2529

Raffaello is slechts zevenendertig jaar oud geworden. Wat zijn precieze dood heeft veroorzaakt is niet bekend. Margherita zou na de dood van haar grote liefde zich hebben terug getrokken in een klooster. Het graf van Raffaello is in het Pantheon, een zeer grote eer voor een kunstenaar. Gezien het opschrift van zijn graf wordt duidelijk hoe groot Raffaello was in die tijd. Er valt te lezen: Dit is de graftombe van Raffaello, die tijdens zijn leven Moeder Natuur deed vrezen door hem te worden verslagen, en als hij stierf, met hem te moeten sterven. .

Romulus en Remus, het stichtingsverhaal van Rome

Op 21 april heeft Rome zijn 2769ste verjaardag gevierd. En met zoveel verhalen in Rome kent ook het stichtingsverhaal een liefdesdrama over een liefde die niet had mogen plaatsvinden maar waar we tot de dag van vandaag nog over praten.

Voor de oorsprong van Rome wijken we uit naar de (oude) stad Alba Longo, een stad die ten zuidoosten van Rome lag. In 700 voor Christus was koning Numitor aan de macht. Dit was echter tot grote weerstand van zijn broertje, Amulius. Amulius wilde zelf graag regeren en heeft om die reden zijn broer, de koning, en zijn neefje, de troonopvolger, vermoord. In zijn strijd om zelf koning te worden had Amulius besloten om zijn nichtje Rhea Silva wel in leven te houden. Wel werd zij ‘verbannen’ naar de cultus van Vesta en werd een zogenoemde Vestaalse maagd. Dit hield in dat zij niet mocht trouwen en zeker geen kinderen mocht krijgen, hierdoor zou zij niet in staat zijn troonopvolgers op de wereld te zetten en was zij voor Amulius geen bedreiging meer. Het in leven houden van Rhea Silva is achteraf geen goede zet gebleken.

Mars en Rhea Silvia

Het is namelijk oorlogsgod Mars geweest die verliefd op haar werd. Nadat hij had gehoord van het verhaal van koning Numitor en Rhea Silva besloot hij de mooie Rhea Silvia te willen ontmoeten. Mars zag haar voor het eerst toen zij in de tuin wandelende en was direct verliefd. In het geheim bracht Mars nachtelijke bezoekjes aan Rhea Silva. De liefdesrelatie heeft geleid tot een zwangerschap. Rhea Silva heeft haar zwangerschap voor haar oom, koning Amulius, echter niet verborgen kunnen houden. Koning Amulius besloot dat Rhea Silva gevangen genomen moest worden. Gedurende de gevangenschap zijn de tweelingbroertjes Romulus en Remus ter wereld gekomen. Na de geboorte van de tweeling is Rhea Silva, alsnog, ter dood veroordeeld. Ook de tweelingbroers werden ter dood veroordeeld. Maar op dat moment maakte koning Amulius wederom een verkeerde inschatting.

Koning Amulius wilde zelf zijn handen niet vuil maken en gaf opdracht de jongens in de rivier de Tiber achter te laten. De slaven van Amulius voelde echter enige medelijden met Rhea Silva en haar kinderen en besloten de kinderen niet te vermoorden maar in een mandje in de rivier achter te laten. Het mandje met de kinderen is met de stroom meegegaan en later blijven steken in een rivierbedding, daar zijn de jongens gevonden door een wolvin. Het zou Mars, de vader van de kinderen, zijn geweest die de wolf richting de kinderen heeft gestuurd om hen veilig te houden. Nadat de wolvin de kinderen tot op zekere leeftijd had gezoogd is de zorg van de jongens overgenomen door een herder en diens vrouw.

Pas jaren later heeft de herder aan zijn ‘zoons’ durven te vertellen wat hun achtergrond was en werd het voor Romulus en Remus duidelijk dat zij afstammelingen waren van koning Numitor. Gezamenlijk zijn zij in opstand gekomen tegen koning Amulius en hebben zij hem verdreven. Om deze gebeurtenis kracht bij te zetten besloten zij, op de plek waar zij als baby’s gevonden waren, een nieuwe stad te stichten. De jongens, die tot dat moment alles samen deden en samen beslissingen maakten, konden het niet eens worden wie over de nieuw gestichte stad mocht gaan heersen. De ruzie tussen de broers is geëindigd in het gegeven dat Romulus zijn broer Remus heeft vermoord en de stad naar zichzelf heeft vernoemd, Rome.

Symbool RomeTot de dag van vandaag wordt je in de stad nog altijd herinnerd aan dit (liefdes) verhaal. Op een aantal plekken in de stad vindt je beeltenissen van de wolvin die twee kinderen zoogt. Op deze manier zal het verhaal nooit vergaan en blijft dit beeld het symbool van Rome.

storie d’amore da Roma

De stad Rome is, als we verschillende onderzoeken op internet moeten geloven, één van de meest romantische steden van Europa. Ik zal de laatste zijn die dat tegenspreekt. Zeker omdat, nu ik de stad steeds beter leer kennen, het mij opvalt dat er veel (eeuwenoude) liefdesverhalen in de stad terug te vinden zijn. Achter de mooiste, kleinste maar ook onopvallendste pleintjes schuilen mooie verhalen. Ik wil jullie hiervan graag laten mee genieten en zal dan ook met regelmaat een aparte blog schrijven over liefdesverhalen uit Rome.